كرگيري ، برش و سوراخكاري بتن مسلح و غير مسلح (نه تخريب)
1
منقضی شد !

انتخاب مکان برای جستجوی دقیق تر